Algemene informatie en inschrijven

Voor informatie over inschrijving en andere algemene informatie kunt u terecht op de pagina’s Ruildagen en betalingen, Contact en Inschrijven. Voor algemene informatie over onze werkwijze kunt u terecht op de pagina Onze werkwijze.

Buitenschoolse opvangInformatie over de BSO

De BSO is een plek waar kinderen op een leuke en veilige manier hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Vrije tijd voor kinderen is tijd waarin kinderen vrij kunnen spelen, zonder verplichtingen. De BSO ligt midden in het groen met voetbalvelden, een zwemterrein, een sporthal en een park in de buurt.

Ook in onze binnenruimten is genoeg te doen. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, bouwen, schilderen, verkleden, knutselen etc. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren en enthousiast en stimuleren de kinderen om activiteiten te doen die aansluiten bij hun ontwikkelingsfase.

Omvang van een groep

De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Wij houden ons altijd aan de maximale groepsgrootte per leeftijdsgroep, zoals de GGD dit stelt. Zie voor meer informatie hierover ons locatiewerkplan, dat te downloaden is onder de categorie “Documenten”.

Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten. Elke groep heeft één of twee pedagogisch medewerkers. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De pedagogisch medewerkers beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team. De BSO staat verder onder leiding van een assistent leidinggevende.

Babygroep peutergroepDoel van de buitenschoolse opvang

Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft een aantal voordelen namelijk:

  • Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep, mits ouders dit willen;
  • Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  • Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  • De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang werken in de ochtenden ook bij het kinderdagverblijf te Aalsmeer. We hebben gekozen voor deze werkwijze om het voor de kinderen duidelijk en overzichtelijk te houden. Kinderen die net zijn gaan wennen op school en aan de nieuwe BSO locatie hoeven op die manier niet ook nog te wennen aan een nieuwe pedagogisch medewerker. Kinderen die van ons KDV komen gaan rond 3,5 jarige leeftijd al wennen op onze BSO, waardoor deze hobbel alvast genomen is.

Ruimte en aandacht voor eigen ontwikkeling

Bij KindKoers denken we goed na over hoe wij met kinderen omgaan. Wij willen kinderen helpen te worden wie ze zijn. Wat we hiermee bedoelen is: wij willen elk kind de ruimte en aandacht geven die het nodig heeft om zich te ontwikkelen tot zichzelf, een leuk en evenwichtig mens. Een mens met vertrouwen in zichzelf én in anderen.

Hierbij staat voorop dat elk kind mag zijn zoals het is. Dát is onze centrale gedachte. Hoe wij deze gedachte vertalen naar de praktijk, hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleid en de manier waarop wij activiteiten aanbieden.

Wij hechten veel waarde aan een open en eerlijke communicatie met ouders.  Naast de dagelijkse mondelinge overdracht bij het halen van de kinderen, informeren wij u extra als wij bepaalde belangrijke dingen rondom uw kind willen bespreken. Ook gaan wij ervan uit dat u de pedagogisch medewerkers informeert over zaken die voor uw kind van belang zijn.

Nieuwe BSO groep voor de jonge kinderen

Omdat veel ouders het prettig vinden als hun kind rustig kan wennen aan een nieuwe omgeving, is KindKoers voornemens een nieuwe BSO groep op te starten aan de Meervalstraat, op de bovenverdieping. Op deze groep zullen voornamelijk 4 tot 6 jarigen worden geplaatst.

Peuters kunnen vanaf de peutergroep gemakkelijk een kijkje komen nemen, en er wordt met de nieuwe groep vaak een uitstapje gemaakt naar de Dreef. Op deze manier worden de jonge kinderen voorbereid op de overgang naar de Dreef locatie, waar ze naar doorstromen als ze wat ouder worden. De maximale omvang van de groep zal 9 kinderen zijn, met één pedagogisch medewerker en een (ervaren) stagiaire.

KindKoers houdt u op de hoogte over de voortgang van de exploitatie van de groep. Als u vragen heeft of u bent geïnteresseerd in het plaatsen van uw kind op deze groep, stel deze dan gerust aan de directeur, Safina Könst. Zij kan u meer over de groep vertellen.