Algemene informatie en inschrijven

Voor algemene informatie over onze werkwijze kunt u kijken op de pagina “onze werkwijze” en voor informatie over inschrijving op ons kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal kunt u kijken op de pagina’s contact en inschrijven. Onder de categorie “Ouderinformatie” vindt u nuttige informatie over betalingen, ruildagen, etc. De informatie op deze pagina gaat specifiek over ons kinderdagverblijf en onze peuterspeelzaal.

Babygroep peutergroep

De babygroep en de peutergroep

Op ons kinderdagverblijf in Aalsmeer bevindt zich een babygroep en een peutergroep. Daarnaast vindt op dezelfde locatie onze peuterspeelzaal plaats, waarbij de peuters van de peuterspeelzaal worden opgevangen in dezelfde groep als de peuters van ons kinderdagverblijf. Zij volgen het dagprogramma dan ook met hen mee tot zij worden opgehaald.

De peuterspeelzaalopvang wordt geboden tussen 8.30-11.30 uur. De kinderdagopvang wordt geboden tussen 7.30-18.30 uur. In overleg kan uw kind al eerder door ons worden opgevangen, vanaf 6.45 uur.

Variërend aantal kinderen per groep

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw varieert het aantal kinderen dat per dag in een groep opgevangen wordt. Voor de pedagogisch medewerker-kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen hanteren wij de beleidsregels uit de Wet Kinderopvang. Daarnaast speelt voor de maximale groepsgrootte ook de beschikbare ruimte een rol.

U kunt hier meer over lezen in ons algemeen pedagogisch beleidsplan en in onze locatiewerkplannen, die te downloaden zijn onder de categorie “Documenten”.