Baby-dreumes groep 0-3 jaar

De babygroep volgt het ritme van de individuele kinderen tot ongeveer de leeftijd van 1 jaar. Baby’s slapen de eerste periode regelmatig in een babyhangmandje op de groep, om zodoende te wennen aan de geluiden op het centrum.

Voeding van de babygroep

Het is mogelijk om je baby zelf te komen voeden. Wij bieden de kinderen ook gekolfde melk aan. De melk wordt ‘au bain marie’ opgewarmd. Vanaf ongeveer 10 maanden wordt geprobeerd om de kinderen te laten wennen aan vaste etenstijden. Langzaam maar zeker wennen deze kinderen aan een vaste dagindeling en worden zij voorbereid op de overstap naar de peutergroep.

Gespecialiseerde medewerkers

Op onze babygroep werken vaste pedagogisch medewerkers die zelf de voorkeur hebben om voornamelijk met baby’s te werken. Dit is waar hun hart ligt en zij zijn hier dan ook door hun opleiding en jarenlange ervaring in gespecialiseerd.