Peutergroep en peuterspeelzaal 2 tot 4 jaar

De meeste kinderen vinden de andere kinderen het leukste op het kinderdagverblijf. Hierbij leren de kinderen sociale competenties. Ze komen om te spelen en om samen op onderzoek uit te gaan. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen.

Spelend leren met veel plezier

De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en conflicten op te lossen.  Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen en voorkeur voor bepaalde kinderen. Ze krijgen inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Ze snappen de consequenties en leren daar rekening mee te houden. Maar bovenal is samen spelen plezier.

De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol. Ook op onze peutergroep staan vaste pedagogisch medewerkers met jaren ervaring en een passie voor peuters.